Japonsko

Nippon Koku, Nihon no Teikoku, Japonské cisárstvo

Rozloha: 372 769 km2
Počet obyvatežov: 127  291 tis. (2001)
Hustota osídlenia: 339 obyv./km2
Hlavné mesto: Tokio

Geografia >>
mapa: 1:6 000 000, 1: 18 000 000

Príroda>>

Obyvatežstvo >>

História >>

Administratívne členenie >>

Hospodárstvo >>


www.nissubashi.org