Občianske združenie NISSUBASHI vzniklo v júli 2003 s cieľom prehĺbenia spolupráce medzi Slovenskom a Japonskom. V súčasnosti združenie tvoria 3 mladí ľudia, z ktorých 1 má skúsenosti s dlhodobým pobytom v krajine vychádzajúceho slnka a ovláda japončinu na profesionálnej úrovni. Veríme, že osobné skúsenosti zo života v tejto zaujímavej a pre mnohých Európanov fascinujúcej krajine v kombinácii so znalosťou jazyka, mentality a kultúrnych zvyklostí Japoncov budú dostatočnou zárukou pravdivosti a správnosti informácií, ktoré by sme radi na tejto stránke sprostredkovali všetkým záujemcom o danú problematiku.

Okrem prípravy a pravidelnej aktualizácie trojjazyčnej mutácie webovej stránky medzi ďalšie dôležité aktivity združenia NISSUBASHI patria aj tlmočnícke a prekladateľské služby, poradenská činnosť, organizácia kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí, prednášková činnosť a to všetko v priamej nadväznosti na náš hlavný cieľ - na čo najširšej úrovni rozvíjať kontakty a spoluprácu medzi inštitúciami, komunitami, školami, združeniami ako aj jednotlivcami a rôznymi regiónmi Slovenska a Japonska.

OZ Nissubashi bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 7.7.2003. Jeho sídlom je Banská Bystrica. Názov vytvárajú začiatočné písmená NIppon (Japonsko), SUrobakia (Slovensko), BASHI (most).

 

 

o tejto stránke | náš tím | kontakt