O tejto stránke

Website www.nissubashi.org predstavuje ambiciózny a dúfame, že postupne aj rozsiahly projekt. Rozsiahlosť projektu vyplýva z jeho hlavného cieľa - "budovania mostov" medzi Japonskom a Slovenskom. Stránka preto pozostáva (alebo bude pozostávať :-)) z troch samostatných častí:

Slovenská časť venovaná Japonsku

Táto časť si kladie za cieľ zvýšiť informovanosť Slovákov o Japonsku. Samozrejme sme si vedomí, že web je plný kvalitných aj menej kvalitných informácií o tejto krajine. Informácií dostupných pre priemerného Slováka, je však vďaka jazykovej bariére veľmi málo. Mnohé aspekty japonského života a kultúry sú pre Slováka úplne neznáme. Preto v tejto časti chceme postupne priniesť čo najúplnejší prehľad japonskej kultúry, histórie, súčasného života, prírodných zaujímavostí ako aj osobných zážitkov a skúseností našich členov. Významnou časťou by sa v budúcnosti mala stať aj časť venovaná poradenským službám a servisu pre potenciálnych záujemcov o kontakty s Japonskom alebo o pobyt ve tejto krajine.

Japonská časť venovaná Slovensku

Táto by mala byť plnohodnotným náprotivkom vyššie uvedenej časti. Kvalitných informácií o Slovensku, jeho kultúre, histórii, prírode a p. je na webe pomerne málo, v angličtine alebo dokonca japončine ešte menej. Preto táto časť bude naším príspevkom k propagácii Slovenska.

Anglická časť venovaná obom krajinám

Táto časť bude akýmsi prepojením medzi oboma časťami, japonskou aj slovenskou. Mala by umožniť návštevníkom z oboch krajín prečítať si aj informácie určené pre "druhú stranu". Našim pôvodným zámerom bolo prieniesť tu úplné preklady oboch vyššie uvedených častí do angličtiny, táto úloha je však vzhľadom na svoju rozsiahlosť v našich amatérskych podmienkach (všetci máme svoje "civilné" zamestnania) len ťažko zvládnuteľná. Navyše znovu pripomíname, že na webe je dostatok informácií o japonsku v anglickom jazyku. V prvej fáze tu preto možno nájdete skôr len akési abstrakty z materiálov o Japonsku. V prípade informácií o Slovensku je situácia trochu iná - keďže japnčinu ovláda len jedna členka nášho tímu, môže sa stať, že anglická časť venovaná Slovensku bude obsiahlejšia než japonská.