Internet Resources on Japan: Culture and Society - rozsiahla zbierka odkazov na stránky o Japonskej kultúre a spolo?nosti

Virtual Museum of Japanese arts - efektná stránka o japonských umeniach vrátane bojových