Pestovanie čajovníka a jeho nároky

zdroj: http://www.dtrdc.org/

Nasledovná krátka kapitola bola spracovaná na základe webovej stránky o pestovaní zeleného čaju Darjeeling v Indii. Stručné informácie týkajúce sa čajovníka, jeho výskytu, pestovania, popisu a nárokov na podmienky prostredia ale majú (teda aspoň v to veríme) všeobecnú platnosť.

Čajovník k svojmu životu potrebuje dostatok vlahy preto sa mu najlepšie darí v oblastiach s vysokým úhrnom ročných zrážok. Ideálne sú preň oblasti s priemerných ročným úhrnom zrážok v rozpätí 1150-6000 mm. Za normálnych okolností sa čajovník v oblastiach s nižším úhrnom zrážok ani nepestuje, výnimkou sú oblasti s dostatkom dostupnej vody na umelé zavlažovanie. Pre pestovanie čajovníka je veľmi dôležitý nielen úhrnný celoročný objem zrážok ale aj ich vhodné časové rozmiestnenie v priebehu roka keďže je rastlinou citlivou na nedostatok vody v pôde. Čínskej variete čaju a hybridným druhom vo všeobecnosti sa najviac darí v oblastiach s nadmorskou výškou nad 1100 kedy je z nich možné získať surovinu na výrobu vysoko kvalitného aromatického čaju vyznačujúceho sa osobitne lahodnou chuťou. Čo sa týka nárokov na teplotné podmienky prostredia, čajovník sa pestuje v oblastiach s rozpätím teplôt 8-35 stupňov Celzia. Ideálne sa tejto plodine darí v oblastiach pre ktoré sú charakteristické vegetačné obdobia s dlhými slnečnými a teplými dňami, vysokou vlhkosťou a primeranými, najlepšie nočnými, zrážkami.

Čajovník čínskej variety je pomaly rastúcim, pomerne odolným vždyzeleným kríkom s vetviacim sa kmienkom, ktorý bez pestovných zásahov môže dorastať až do výšky 2,5 metra. Dospieva v 4-6 rokoch. Pri pestovaní na komerčné účely sa čajovník strihá a tvaruje do nízkych rozrastavých kmienkov aby sa dosiahla maximálna produkcia mladých výhonkov, ktoré sú hlavnou surovinou na výrobu vysoko kvalitného zeleného čaju. Čajovník sa vysádza v hustom spone a pravidelným strihaním sa obmedzuje jeho výškový rast čo je dôležité nielen z hľadiska zberu (stále prevláda ručný zber výhonkov a lístkov) ale aj pre stimuláciu rastu nových výhonkov.

Lístky čínskej variety sú obyčajne malé, oválno alebo elipticko - obdĺžnikovitého tvaru a vyznačujú sa sýtou tmavozelenou farbou. Z každého hektára plantáže sa priemerne zozbiera iba 500 kg čaju (hmotnosť sa udáva v sušenom stave). Na 1 kilogram kvalitného zeleného čaju je potrebné ručne nazbierať až 20 000 výhonkov.

Čajovník je druhom pomerne plastickým, čo znamená, že je schopný dobre sa prispôsobiť celej škále rôznych klimatických a terénnych podmienok. Pre svoj rast potrebuje kyslejšie pôdy a vlhké tropické podnebie.

Čajovník sa pestuje v 31 krajinách sveta z geografického hľadiska rozmiestnených medzi 45 stupňami severnej zemepisnej šírky a 33 stupňami južnej zemepisnej šírky. Široké rozpätie zemepisných šírok prispieva k rozdielom vo fyziologických procesoch rastlín podmienených rôznou vzdialenosťou oblastí pestovania od rovníka. Vo všeobecnosti platí, že čím ďalej od rovníka je oblasť situovaná, tým sú rozdiely v procesoch a výnosoch väčšie.


home: www.nissubashi.org