Čaj z botanického hľadiska

zdroj: http://greentealovers.com

Čajovník z botanického hľadiska patrí do triedy Camellia. Jedná sa o trvalo rastúci druh kra s názvom čajovník čínsky (Camellia sinensis, synonymá Camellia theifera alebo Thea sinesis), ktorého pôvodným domovom sú horské oblasti juhozápadnej Číny. Pretože čajovník nemá schopnosť samoopeľovania, jeho rozšírenie z pôvodnej domoviny smerom na juh a východ nie je výsledkom prírodných procesov ale ľudských snáh o rozšírenie jeho pestovania. Vďaka rôznorodosti klimatických a geografických podmienok ako aj metód jeho pestovania postupne došlo k vytvoreniu miestnych poddruhov. Čajovník pestovaný vo východných oblastiach má vzhľad nevysokého kra s typicky drobnými lístkami, zatiaľ čo v južných regiónoch dorastá do výšky priemerne vysokého stromu (cca 10 m) s relatívne veľkými listami. Pri pestovaní sa však aj vyššie variety udržiavajú nízke pomocou zostrihu.

Z biologického hľadiska sa rozoznávajú 2 základné variety čaju a síce čínska (varieta Sinensis) a assamská (varieta Assamica). Všetky druhy čaju, ktoré sú na trhu dostupné, pochádzajú z mladých lístkov tej istej rastliny, rôzny je však spôsob ich následného spracovania. Podľa spôsobu spracovania rozoznávame čaj zelený, čierny a oolong.

 

 

 

 


home: www.nissubashi.org