Počet obyvateľov: 127 291 000 (2001), 9. najľudnatejšia krajina sveta
priemerný prírastok obyvateľstva: 0,3% ročne

Hlavné etnické skupiny: Japonci 98,5%, Kórejci 0,6%, Číňania0,2%, Latinoameričania 0,2%, Filipínci 0,1% na ostrove Hokkaidó žije pôvodná menšina Ainov (25 000) - údaje o počte príslušníkov menšín sa mierne rôznia, Japonsko však patrí medzi etnicky najhomogénnejšie krajiny sveta
Počet registrovaných cudzincov: 1 778 462 (r. 2001), prevažne z ázijských krajín
Počet Japoncov žijúcich v zahraničí: 811 712, z toho trvale vysídlených 285 027 (r. 2000), z toho väčšina v svernej a južnej Amerike

Náboženstvo: šintoisti 49,7%, budhisti 44,6%, kresťania 0,7%, ostatní 5%

Úradný jazyk: japončina
Gramotnosť: 100%

Priemerná dĺžka života: muži 78 rokov, ženy 85 rokov (2001)


Počet obyv. veľkých miest [k 1.10. 2000]
Zdroj: Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications
Mesto Počet.obyv.
(1000)
Hustota osídlenia
(obyv./ km2)
Nagoja 2,172 6,652
Saporo 1,822 1,626
Kjóto 1,468 2,405
Sendai 1,008 1,287
Osaka 2,599 11,743
Čiba 887 3,261
Kobe 1,493 2,716
Tokio (23 dištriktov) 8,135 13,093
Hirošima 1,126 1,518
Jokohama 3,427 7,839
Fukuoka 1,341 3,953
Kavasaki 1,250 8,759
Kitakjušú 1,011 2,089


www.nissubashi.org