Motto: Poznanie každého národa sa začína poznaním jeho dejín.

Významné historické dáta - túto stránku si môžete zobraziť aj v samostatnom pop-up okne alebo v pravom ráme ako podkladový materiál k článkom, ktoré chcete čítať (preložený materiál od Sanae Miura)

Chronológia nedávnej histórie Japonska (1894 - 2003) - aj túto stránku si môžete zobraziť aj v samostatnom pop-up okne alebo v ľavom ráme ako podkladový materiál k článkom, ktoré chcete čítať

Stručná história Japonska - krátky ilustrovaný materiál doplnený odkazmi na doplňujúce informácie, obrázky a ďalšie internetové stránky